Loading...

Συνεντεύξεις / Δηλώσεις

Διάσκεψη Τύπου Υφυπουργού παρά τω Προέδρω, Κωνσταντίνου Πετρίδη σχετικά με τη Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας

Θεώρησα ότι μετά την καταψήφιση των 4 νομοσχεδίων για τη μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας οφείλω να τοποθετηθώ και να ενημερώσω τους πολίτες επί της δυσμενούς αυτής εξέλιξης χωρίς να αναλωθώ σε άσκοπους πολιτικούς καβγάδες.

Πρώτα όμως θέλω να διευκρινίσω ότι τα εν λόγω νομοσχέδια αφορούν μόνο τα θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση και αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού της Δημόσιας Υπηρεσίας. Αποτελούν ιδιαίτερα τους πυλώνες της κάθε προσπάθειας για εκσυγχρονισμό αλλά δεν σχετίζονται με άλλες πολιτικές που αφορούν για παράδειγμα τη γραφειοκρατία, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση ή άλλες παθογένειες της Δημόσιας Υπηρεσίας. Για την ευρύτερη μεταρρύθμιση υπάρχουν πληθώρα άλλων μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών τόσο από την Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης της Προεδρίας όσο και από τα Υπουργεία ξεχωριστά. Τον μέχρι τώρα απολογισμό των μεταρρυθμίσεων που προωθήθηκαν από την ΜΔΜ για άλλα θέματα τον θέτω ενώπιον σας, τόσο προς αξιολόγηση όσο και για κατανόηση του εύρους και της τεράστιας προσπάθειας που καταβάλλεται σε όλους τους τομείς και που καταδεικνύει το πόσο τολμηρή και πολυδιάστατη είναι η προσπάθεια της μεταρρύθμισης.

Όσον αφορά τα θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τις συγκεκριμένες θέσεις, και τις συγκεκριμένες προτάσεις όλων μας για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας.

Το τί ακριβώς ως Κυβέρνηση προτείναμε, τι ακριβώς καταψηφίστηκε και ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση η οποία και θεωρήθηκε από τα κόμματα που καταψήφισαν τα νομοσχέδια ως προτιμότερη από τις προτάσεις μας έχει ως ακολούθως:

1η Πρόταση:Βιώσιμο Κρατικό Μισθολόγιο

Προτείναμε τη διασύνδεση της αύξησης του κρατικού μισθολογίου με την ανάπτυξη αφού χωρίς ανάπτυξη, ούτε οι μισθοί στην ευρύτερη οικονομία αυξάνονται, ούτε και τα εισοδήματα του κράτους. Ενισχύσαμε μάλιστα και νομοθετικά τη συλλογική διαπραγμάτευση μεταξύ Κυβέρνησης και εκπροσώπων των εργαζομένων σε σχέση με το υφιστάμενο σύστημα. Προτείναμε δηλαδή ότι το Κράτος, όπως και κάθε νοικοκυριό, να μετρά τα κουκιά του προτού αποφασίσει να ξοδέψει τα λεφτά του φορολογουμένου, είτε σε αυξήσεις είτε σε προσλήψεις, είτε σε επιδόματα. Το να μοιράζεις λεφτά άλλων χωρίς επιπλέον εισοδήματα σημαίνει ελλείμματα, που τα φορτώνεις στους νέους, σημαίνει λιγότερα χρήματα σε κοινωνικές παροχές, ή σε υποδομές. Προτείναμε ένα σύστημα που αν υπήρχε δεν θα οδηγούμασταν σε πιο δραστικά μέτρα τον καιρό του μνημονίου.

Καταψηφίστηκε. Οι όποιες αυξήσεις, επιδόματα, αριθμός προσλήψεων, παραμένουν χωρίς καμία οροφή ή έλεγχο και ο καθορισμός τους συνεχίζει να αποτελεί προνόμιο της εκάστοτε κυβέρνησης, η οποία θα μπορεί να το χρησιμοποιεί κατά το δοκούν όπως στο παρελθόν.

2η Πρόταση: Αξιοκρατία και εξετάσεις

Προτείναμε την δοκιμασμένη διεθνή πρακτική όσον αφορά τις προσλήψεις και τις προαγωγές που δεν είναι τίποτε άλλο από την καθιέρωση της γραπτής εξέτασης, και των Κέντρων Αξιολόγησης. Προτείναμε, επίσης, αλλαγές σε ότι αφορά τις διαδικασίες της ΕΔΥ με την εισαγωγή προκαθορισμένης μοριοδότησης των προσόντων και της πείρας. Ειλικρινά πιστεύω ότι οι γραπτές εξετάσεις και τα προκαθορισμένα και μετρήσιμα κριτήρια μοριοδότησης θα μπορούσαν να διαλύσουν την διάχυτη καχυποψία και έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών που ευλόγως επικρατεί έναντι των θεσμών.

Ενώ τα πλείστα κόμματα και δημόσια υποστήριξαν την θεσμοθέτηση των εξετάσεων το νομοσχέδιο καταψηφίστηκε. Οι προσλήψεις και οι προαγωγές θα συνεχίσουν να γίνονται από τα 5 πολιτικά διορισμένα μέλη της ΕΔΥ χωρίς εξετάσεις και αντικειμενικές διαδικασίες με μόνο κριτήριο μια προφορική συνέντευξη και την αρχαιότητα. Το σύστημα παραμένει ανοχύρωτο σε πολιτικές παρεμβάσεις.

3η Πρόταση: Αξιοκρατία - Μη αυθαίρετη προσωπική συνέντευξη

Προτείναμε την αλλαγή του τρόπου διεξαγωγής της προσωπικής συνέντευξης με την εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων και δομημένων συνεντεύξεων.

Καταψηφίστηκε. Η προφορική συνέντευξη συνεχίζει να γίνεται με ένα μη δομημένο τρόπο και κατά το δοκούν από αυτούς που την διεξάγουν. Το σύστημα παραμένει ευάλωτο στις πολιτικές παρεμβάσεις.

4η Πρόταση: Σύστημα Αξιολόγησης

Η πρότασή μας διασφάλιζε μια μη ισοπεδωτική αξιολόγηση και πραγματικούς μηχανισμούς ελέγχου. Θεσμοθετούσε επίσης συναντήσεις μεταξύ προϊσταμένων και υφισταμένων για να συζητείται η απόδοση και η ανάγκες εκπαίδευσης των υπαλλήλων.

Καταψηφίστηκε. Παραμένουμε με το «όλοι εξαίρετοι». Ένα αντικίνητρο για τους καλούς και ευσυνείδητους δημόσιους υπαλλήλους αφού οι ικανότητες, η ευσυνειδησία και η αφοσίωση στο καθήκον συνεχίζουν να παραμερίζονται και διαβατήριο ανέλιξης παραμένει η αρχαιότητα και οι πολιτικές προσβάσεις.

5η Πρόταση: Άνοιγμα της Δημόσιας Υπηρεσίας

Προτείναμε να ανοίξουν τα Σχέδια Υπηρεσίας των διευθυντικών θέσεων της δημοσίας υπηρεσίας με τρόπο που να διευρυνθούν οι ευκαιρίες ανέλιξης των ικανών στελεχών, αλλά και να ενισχυθεί η κινητικότητα εντός της Δημόσιας Υπηρεσίας. Δίναμε, όμως, ταυτόχρονα και ευκαιρίες και σε αξιόλογα στελέχη του ιδιωτικού τομέα να διαγωνισθούν και να διεκδικήσουν θέσεις στο δημόσιο επι ίσοις όροις.

Καταψηφίστηκε. Οι δομές της δημόσιας υπηρεσίας παραμένουν «κλειστές» και οι προαγωγές «φωτογραφικές», με μόνους υποψήφιους τους άμεσα υφιστάμενους υπαλλήλους του κάθε τμήματος του δημοσίου και τους γνώστες του πολιτικού παιχνιδιού. Καταψηφίστηκε η αύξηση του αριθμού των υποψηφίων ούτως ώστε επιλογή να γίνεται μεταξύ περισσότερων ικανών ατόμων αλλά και το δικαίωμα στελεχών από τον ιδιωτικό τομέα να διεκδικούν επί ίσοις όροις θέσεις ευθύνης στο δημόσιο.

6η Πρόταση: Αλλαγή του ρόλου της ΕΔΥ

Είναι κοινά παραδεκτό ότι το υφιστάμενο σύστημα προάγει τη συστημική διαφθορά και τις πελατειακές σχέσεις. Ευρισκόμενοι αντιμέτωποι με την συνταγματική κατοχύρωση της ΕΔΥ, αλλά και αναλογιζόμενοι τον παγκόσμιο αναχρονισμό του να βασίζεται ένα σύστημα προσλήψεων και προαγωγών σε πέντε μόνο άτομα, εξαντλήσαμε την ευελιξία που μας προσφέρει το σύνταγμα προτείνοντας την αλλαγή του ρόλου της ΕΔΥ από εκτελεστικό σε εποπτικό. Προτείναμε δηλαδή ότι αντί τα μέλη της ΕΔΥ, να αποφασίζουν για κάθε μία από τις χιλιάδες προσλήψεις και προαγωγές να μετεξελιχθούν 1) σε επόπτες και αναθέτες των εξετάσεων και των Κέντρων Αξιολόγησης που θα διεξάγονται από πανεπιστήμια, και 2) Επιτηρητές του συστήματος αξιολόγησης που θα διενεργείται από τα Υπουργεία.

Καταψηφίστηκε. Τα πέντε πολιτικά διορισμένα άτομα της ΕΔΥ παραμένουν οι απόλυτοι άρχοντες των προσλήψεων και των διορισμών στο δημόσιο.

Παράλληλα, αγνοήθηκε επίσης πρότασή μας όπως αν υπάρχει συναίνεση από τα κοινοβουλευτικά κόμματα προχωρήσουμε σε συνταγματική αναθεώρηση για πιο ριζική αντιμετώπιση του συστήματος προαγωγών ενδεχομένως και με πλήρη κατάργηση της ΕΔΥ.

7η Πρόταση: Κατάργηση της προφορικής συνέντευξης για κλίμακες κάτω της Α7

Προτείναμε την κατάργηση της προφορικής συνέντευξης για προσλήψεις που αφορούν της χαμηλότερες κλίμακες διατηρώντας μόνο τις γραπτές εξετάσεις. Για αυτές τις θέσεις θεωρήσαμε αχρείαστη την προφορική συνέντευξη, αφού οι ικανότητες που απαιτούνται για αυτές τις θέσεις μπορούν κάλλιστα να κριθούν μέσω των εξετάσεων. Οι προφορικές εξετάσεις που γίνονταν πολλές φορές ομαδικά δημιουργούν αχρείαστο κόστος και χρησιμοποιούνταν διαχρονικά ως όχημα εξυπηρέτησης πελατειακών σχέσεων.

Και αυτό καταψηφίστηκε. Παραμένει η συνέντευξη, το επιπλέον κόστος, και εύφορο έδαφος για πολιτικές παρεμβάσεις.

8η πρόταση: Κινητικότητα

Προτείναμε τη διεύρυνση της κινητικότητας και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα για να επιτρέπεται η ανακατανομή του προσωπικού της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα ώστε να μπορεί να γίνεται το αυτονόητο. Να μπορούν, δηλαδή να μετακινούνται υπαλλήλοι από ένα οργανισμό σε άλλο για να καλυφθούν ανάγκες και να μην χρειάζεται να προσλαμβάνονται, αχρείαστα, νέοι υπάλληλοι.

Το σχετικό νομοσχέδιο θα συζητηθεί εκ νέου.

 

Με βάση τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των κομμάτων που καταψήφισαν την μεταρρύθμιση, οι εν λόγω προτάσεις κρίθηκαν ανεπαρκείς και όχι αρκετά τολμηρές.

Είναι λοιπόν άξιο απορίας πως αντί για κατάθεση τροπολογιών ή προτάσεων νόμου που θα ενδυνάμωναν τη μεταρρύθμιση, προτιμήθηκε η συνολική καταψήφιση τους που στην ουσία διατηρεί, διαιωνίζει και προασπίζεται το υφιστάμενο σύστημα πελατειακών σχέσεων που περίγραψα πιο πάνω.

Γνωρίζαμε από την αρχή ότι οι προτάσεις μας θα δημιουργούσαν αντιδράσεις από αυτούς που διαχρονικά νέμονται και χρησιμοποιούν το σύστημα προς ίδιον όφελος.

Αν και η πλειονότητα των Δημόσιων Υπαλλήλων, και ιδιαίτερα οι πιο νέοι υποστηρίζουν τις μεταρρυθμίσεις, είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι υπήρξαν εντεινόμενες και ισχυρές αντιδράσεις από μερίδα στελεχών που είτε δεν θέλουν να αξιολογούνται, είτε βλέπουν ότι η μέχρι τώρα δεδομένη προαγωγή τους θα έπρεπε με το νέο σύστημα να τύχει κρίσης μέσω αντικειμενικών διαδικασιών και με περισσότερους ανθυποψηφίους, ενδεχομένως ικανότερους.

Αντιδράσεις είναι λογικό επίσης να υπάρχουν και από το πολιτικό κατεστημένο, ανεξαρτήτως κομματικής ή ιδεολογικής προέλευσης, που έμαθε να χρησιμοποιεί το υφιστάμενο σύστημα είτε προς άγραν ψήφων είτε προς εξυπηρέτηση συμφερόντων.

Θεωρώ όμως ότι οι προτάσεις μας θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια νέα αρχή για τη Δημόσια Υπηρεσία. Μια αρχή που θα είχε συνέχεια. Θα αποτελούσαν ένα πρώτο πλήγμα στο σύστημα των πελατειακών σχέσεων που κτίστηκε διαχρονικά καθώς και στην ευχέρεια των κυβερνήσεων, των κομμάτων και των πολιτικών να χρησιμοποιούν τη δημόσια υπηρεσία ως λάφυρο εξουσίας. Διαμοιράζοντας αυξήσεις, διορισμούς, προαγωγές.

 

Θέλω να κάνω και μια αναφορά στα ότι λέχθηκαν περί δήθεν αναποτελεσματικότητας της μεταρρύθμισης. Θυμίζω ότι τόσο η Τρόικα όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μελέτησαν διεξοδικά τα νομοσχέδια και τα επικρότησαν για την αποτελεσματικότητα τους, εξασφαλίζοντας μας μάλιστα και το πράσινο φως και για την τελευταία δόση, μετά την έγκριση τους από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Αύγουστο του 2015.

Έκτοτε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις συστάσεις και εκθέσεις της για την Κύπρο περιλαμβάνει ειδικές αναφορές και παροτρύνσεις προς υλοποίηση της μεταρρύθμισης, ενώ οι διεθνείς οίκοι θεωρούν ως πολύ σημαντική την ολοκλήρωση της για περεταίρω αναβάθμιση της πιστοληπτικής μας ικανότητας. Η καταψήφιση με αυτό τον τρόπο και χωρίς αντιπροτάσεις των νομοσχεδίων αγνοεί και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πλήττει την αξιοπιστία μας στο εξωτερικό.

Λόγω της ευαισθησίας αλλά και της σημαντικότητας των θεμάτων που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό, από την αρχή της μεγάλης αυτής προσπάθειας επεδίωξα την συνεργασία όλων για να μπορέσουμε να πραγματώσουμε μια μεταρρύθμιση με πολύ σημαντικές προεκτάσεις. Τόσον όσον αφορά αντιμετώπιση της διαχρονικής μάστιγας των πελατειακών σχέσεων στο δημόσιο και της αποτελεσματικότητας του κράτους, όσο και της αξιοπιστίας της Κύπρου στο εξωτερικό.

Αντιμετωπίζοντας το θέμα της Μεταρρύθμισης ως θέμα εθνικής συνεννόησης χωρίς ιδεολογικό στίγμα, το κράτησα εκτός του πεδίου της όποιας πολιτικής αντιπαράθεσης.

Η προσπάθειά μας ήταν από την αρχή και συστηματική και επιστημονικά τεκμηριωμένη. Σημείο αφετηρίας ήταν η πολύ εμπεριστατωμένη και αναλυτική μελέτη των εμπειρογνωμόνων της Διεθνούς Τράπεζας και του National School of Government International, η οποία απλά επιβεβαίωσε τις κυπριακές διαχρονικές παθογένειες που όλοι γνωρίζουμε, αλλά που ουδέποτε κανένας τόλμησε να αγγίξει.

1η Διαπίστωση:

Μη Βιώσιμο Κρατικό Μισθολόγιο

Ενώ το ΑΕΠ μεταξύ 2000 και 2012 αυξήθηκε κατά 100% το Κρατικό Μισθολόγιο αυξήθηκε κατά 146%. Ως ποσοστό του ΑΕΠ κατέληξε να είναι το ψηλότερο στην Ευρωζώνη. Ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων μέσα στην ίδια περίοδο αυξήθηκε κατά 25%. Οι μισθοί στο δημόσιο αυξήθηκαν κατά 25% σε σχέση με 6% στην υπόλοιπη οικονομία, δημιουργώντας κοινωνικές ανισότητες. Ο κύριος λόγος της αλόγιστης διόγκωσης του μισθολογίου ήταν ότι οι αυξήσεις και οι προσλήψεις γίνονταν με πολιτικά ως επί το πλείστον κριτήρια και χωρίς καμία οικονομική λογική.

 

2η Διαπίστωση:

Αναξιοκρατικές Διαδικασίες – Ρουσφέτι

Διαχρονική ευθύνη όλων των κυβερνήσεων αποτελούσε η διαμόρφωση ενός σαθρού συστήματος πελατοκρατείας που δικαίως οδήγησε στην παντελή έλλειψη εμπιστοσύνης από τους πολίτες προς το κράτος και στην εμπέδωση της αντίληψης ότι οι πολιτικές παρεμβάσεις (ρουσφέτι) αποτελούν τα κυρίαρχα στοιχεία για προαγωγές και διορισμούς.

 

3η Διαπίστωση:

Ισοπεδωτικό Σύστημα Αξιολόγησης

Ύπαρξη ενός εντελώς αναποτελεσματικού συστήματος αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων χωρίς καμία προστιθέμενη αξία που το μόνο που παράγει είναι αχρείαστη γραφειοκρατία. Ενός συστήματος που εξέθρεψε μια ασθενούσα νοοτροπία στο δημόσιο μέσω της απόλυτης ισοπέδωσης όπου όλοι χαρακτηρίζονται “Εξαίρετοι”.

 

4η Διαπίστωση:

Κλειστές Δομές (close shop)

Δημιουργία μέσα από τα χρόνια, μιας Δημόσιας Υπηρεσίας αποκομμένης σε μεγάλο βαθμό από την ευρύτερη κοινωνία. Μια Δημόσια Υπηρεσία που δεν επιτρέπει την πιθανότητα εισροής αξιόλογων στελεχών και από τον ιδιωτικό τομέα αποστερώντας της έτσι από τη δυνατότητα φρεσκαρίσματος της με νέα μυαλά, με ταλαντούχα στελέχη με καινούργιες ιδέες, δεξιότητες και εμπειρίες.

 

5η Διαπίστωση:

Περιορισμένη Κινητικότητα

Περιορισμένη έως ανύπαρκτη κινητικότητα των υπαλλήλων για την καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες και χωρίς να χρειάζεται να γίνονται αχρείαστα νέες προσλήψεις και ουσιαστικά δημιουργεί «βασίλεια» εντός της δημόσιας υπηρεσίας.

Προς αντιμετώπιση των πιο πάνω φαινομένων εργαστήκαμε εντατικά και για πολλούς μήνες, με εμπειρογνώμονες άριστους γνώστες θεμάτων διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού. Προσπαθήσαμε να διαμορφώσουμε τις προτάσεις μας με πνεύμα ενότητας, διαφάνειας και συνδιαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς συμπεριλαμβανομένων και των κομμάτων.

Συγκεκριμένα:

  • Τον Ιανουάριο του 2015 συγκαλέσαμε Διακομματική Συμβουλευτική Επιτροπή για τη Μεταρρύθμιση που συμμετείχαν όλα τα Κοινοβουλευτικά Κόμματα, στην οποία παρουσιάστηκαν τα ευρήματα των μελετών, καθώς και οι κατ’ αρχήν προτάσεις της Κυβέρνησης. Ζητήθηκε δε η συνεισφορά όλων των κομμάτων ούτως ώστε να καταστεί εφικτό το όραμα για μεταρρύθμιση.

 

  • Τον Φεβρουάριο του 2015 τα ευρήματα και οι προτάσεις των εμπειρογνωμόνων παρουσιάστηκαν σε ανοικτή διαβούλευση ενώπιον όλων των οργανώσεων τον εργαζομένων ζητώντας απόψεις και από τους πολίτες.

 

  • Τον Μάιο και τον Οκτώβριο του 2015 ακολούθησαν ακόμη δύο κύκλοι διμερούς διαβούλευσης και πάλι με όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα.

 

  • Κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης των προτάσεων της Κυβέρνησης έγινε εντατικός διάλογος με τις συντεχνίες που εκπροσωπούν τους εργαζόμενους. Απόρροια αυτής της διαβούλευσης ήταν η Συμφωνία με την ΠΑΣΥΔΥ ημερομηνίας 15/7/2015 για το μεγαλύτερο μέρος της μεταρρύθμισης.

 

  • Τον Αύγουστο του 2015 τα νομοσχέδια κατατέθηκαν στη Βουλή στην οποία κληθήκαμε 3 μήνες μετά, στις 7/11/2015 όπου και έγινε λεπτομερής παρουσίαση στην Επιτροπή Οικονομικών.

 

  • Δυστυχώς, προφανώς γιατί είχε ξεκινήσει η προεκλογική εκστρατεία για τις Βουλευτικές Εκλογές, παρά τις εκκλήσεις μας, η συζήτηση διακόπηκε και συνεχίστηκε μόνο μετά την πάροδο των εκλογών, 9 μήνες μετά από την πρώτη συνεδρία, στις 17.6.2016. Στο διάστημα που μεσολάβησε και ενώ τα νομοσχέδια ήταν κατατεθειμένα στη Βουλή καμία παρατήρηση ή πρόταση δεν προήλθε από τα κοινοβουλευτικά κόμματα.

 

  • Ακολούθησαν τρεις συνεδριάσεις της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής κατά τις οποίας απαντήθηκαν σωρεία ερωτημάτων των βουλευτών ενώ στην έκκληση μου όπως κατατεθούν έστω και την υστάτη γραπτές συγκεκριμένες προτάσεις για αλλαγές ανταποκρίθηκαν δύο μόνο κόμματα, επί τεχνικών κυρίως θεμάτων και όχι επί της ουσίας. Ενσωματώσαμε μέρος των προτάσεων στα νομοσχέδια ενώ απαντήσαμε γραπτώς με υπομνήματα στη Βουλή επί όλων των ερωτημάτων.

 

  • Το τελευταίο διάστημα τεχνοκράτες της κυβέρνησης βρίσκονταν στην διάθεση της Βουλής για επεξεργασία τροπολογιών και προτάσεων από τα κόμματα που θα ενίσχυαν τα νομοσχέδια. Την πρόθεση των κομμάτων να καταθέσουν τροπολογίες είχα χαιρετίσει τόσο στη Βουλή όσο και Δημόσια.

Κλείνω λέγοντας ότι το να μείνουμε προσκολλημένοι στο παρελθόν δεν πρέπει να αποτελεί επιλογή για κανένα. Το να καταψηφίζουμε προτάσεις χωρίς να καταθέτουμε συγκεκριμένες αντιπροτάσεις είτε μέσω τροπολογιών, είτε μέσω προτάσεων νόμου, το μόνο που εξυπηρετεί είναι η συντήρηση. Ως Κυβέρνηση καλωσορίσαμε την κατάθεση τροπολογιών από τα κόμματα. Αυτές που κατατέθηκαν από τα ίδια τα κόμματα αλλά τελικά αποσύρθηκαν είναι προς την σωστή κατεύθυνση και δεν αλλοιώνουν την ουσία της μεταρρύθμισης. Η Κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να ενσωματώσει τροπολογίες αλλά και άλλες συγκεκριμένες και πρακτικά εφαρμόσιμες προτάσεις που θα καθιστούσαν εφικτή τη δημιουργία πλειοψηφίας για ψήφιση της σημαντικής αυτής μεταρρύθμισης

Είναι πραγματικά κρίμα να πάει χαμένη μια τόσο μεγάλη προσπάθεια και μια τόσο μεγάλη ευκαιρία. Αυτούς που τιμωρούμε είναι τους πολίτες.

Σχετικά Αρχεία

Τελευταία Άρθρα