Loading...

Ομιλίες / Παρουσιάσεις

Ομιλία Υφυπουργού παρά τω Προέδρω στην Ημερίδα 'Το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας και η σημασία του για την η-Διακυβέρνηση', Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016

Κυρίες και Κύριοι,

 

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση σας. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερα σημαντική μέρα για την Κύπρο, αφού ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει μια κρίσιμη μάχη στην Ελβετία για το μέλλον της χώρας, για το μέλλον μας. Το μόνο που μπορούμε να καταθέσουμε αυτή τη στιγμή είναι την ευχή, όπως μετά από αυτή την κρίσιμη διαπραγμάτευση, θα βρεθούμε ένα βήμα πιο κοντά στην επανένωση της πατρίδας μας.

Από εκεί και πέρα, ως Κυβέρνηση και ως δημόσια υπηρεσία οφείλουμε να προσπαθούμε να κάνουμε το αυτονόητο, να προσπαθούμε να δηλαδή να εκπληρώσουμε τη θεσμική μας αποστολή, συνεχίζοντας και εντείνοντας τις προσπάθειες μας για μεταρρυθμίσεις και εκσυγχρονισμό προς όφελος της κοινωνίας.

Και σίγουρα δεν μπορούμε να εκπληρώσουμε αυτή την αποστολή αν δεν κάνουμε σε σύντομο χρόνο, σημαντικά βήματα προόδου στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, γιατί αυτή εν έτη 2016 είναι συνώνυμη τόσο με την εξυπηρέτηση του πολίτη όσο και με αυτό κάθε αυτό το ρόλο του κράτους.

Και δεν νοείται ηλεκτρονική διακυβέρνηση χωρίς διαλειτουργικότητα, χωρίς δηλαδή να μπορούν τα συστήματα να «μιλούν» μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν πληροφορίες.

 

Όπως η Κυβέρνηση, όπως η δημόσια υπηρεσία είναι μία και ενιαία και οφείλει να συντονίζεται και να δρα ενιαία μεταξύ των υπηρεσιών της, έτσι οφείλει να πράττει και το σύστημα ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ των τμημάτων του δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Μόνο με τη διαλειτουργικότητα θα καταφέρουμε να εφαρμόσουμε την σχετική Ευρωπαϊκή σύσταση αλλά και την ανθρωποκεντρική αρχή του «Once Only», βάση της οποίας ο πολίτης και ο επιχειρηματίας καταθέτει μία και μόνο φορά τα όποια στοιχεία και πιστοποιητικά του στο κράτος. Από εκεί και πέρα είναι δουλειά του ίδιου του κράτους, να τα χρησιμοποιεί εκεί που χρειάζονται.

Ακούγεται απλό αλλά έχω πλήρη γνώση ότι δεν είναι καθόλου εύκολο εγχείρημα. Πρέπει να αντιμετωπιστούν φαινόμενα όπως:

-      Απουσία ολοκληρωμένης εικόνας για τις διαδικασίες του δημοσίου

-      Κατάτμηση των διαφόρων συστημάτων, με διαφορετικά πρότυπα, χωρίς τη δυνατότητα ανταλλαγής και επεξεργασίας δεδομένων

-      Μητρώα υπηρεσιών τα οποία δεν ανταλλάζουν δεδομένα μεταξύ τους

-      Πληροφοριακά συστήματα που δεν επικοινωνούν μεταξύ τους

-      Απαρχαιωμένες μη ψηφιοποιημένες, ενίοτε και μη καταγραμμένες υπηρεσίες.

-      Χαμηλή αξιοποίηση των ηλεκτρονικών υποδομών

-      Πολύπλοκες διαδικασίες που χρειάζονται απλοποιήσεις

-      Πολύπλοκα νομικά θέματα που διέπουν όλα τα πιο πάνω

 

Τα πιο πάνω τα αναφέρω για να καταδείξω τη δυσκολία του όλου εγχειρήματος. Ενός εγχειρήματος που άπτεται τεχνικών, νομικών, διοικητικών και διαδικαστικών θεμάτων και που προϋποθέτει την συνεργασία τόσο των τμημάτων και υπηρεσιών του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Γιατί η ηλεκτρονική διακυβέρνηση δεν είναι απλά ένα λογισμικό σύστημα όπως κάποιοι νομίζουν. Αν ήταν έτσι θα είχε γίνει προ καιρού.

Και είναι έχοντας την πλήρη γνώση της πολυπλοκότητας του εγχειρήματος που θέλω να κάνω ιδιαίτερη μνεία στο Κτηματολόγιο για την ολοκλήρωση ενός μεγάλου έργου. Το πρωτοποριακό ακόμη και για τον Ευρωπαϊκό χώρο DLS-PORTAL. Είναι ένα παράδειγμα που πρέπει να ακολουθήσουν και άλλα τμήματα του δημοσίου.

Για να προχωρήσουμε χρειάζεται λοιπόν πολλή δουλειά, στρατηγικός σχεδιασμός, και ένα αποτελεσματικό πολιτικό πλαίσιο διακυβέρνησης που να διέπει την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Είναι κάτι το οποίο εξέλειπε στο παρελθόν, αφήνοντας πολλές φορές τις προσπάθειες να γίνονται αποσπασματικά και με πρωτοβουλία τμημάτων εκτελεστικού χαρακτήρα όπως το ΤΥΠ, χωρίς να βρίσκουν την αναγκαία ανταπόκριση σε επίπεδο οριζόντιας πολιτικής. Είναι γι΄αυτό άλλωστε που η Προεδρία ανάλαβε συντονιστικό ρόλο αλλά και ρόλο χάραξης οριζόντιας πολιτικής που πιστεύω ότι αποδίδει.

Ευελπιστώ ότι αυτή η αρμοδιότητα θα μεταφερθεί στο Υφυπουργείο Ανάπτυξης το οποίο θα υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο για να μπορεί να υπάρξει ενίσχυσή της χάραξης πολιτικής, συνεχής παρακολούθηση αλλά και λογοδοσία για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Είναι και σε αυτό το πλαίσιο που δημιουργήσαμε το Συμβούλιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΣΗΔ), στο οποίο μετέχουν 3 μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Δίδεται η μέγιστη προτεραιότητα στα έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και επισπεύδονται οι αποφάσεις που αφορούν την έγκριση, υλοποίηση, καθώς και επίλυση των όποιων προβλημάτων.

Στους 19 μήνες λειτουργίας του Συμβουλίου, έχουν εγκριθεί και προωθούνται προς υλοποίηση πολύ σημαντικά έργα.

Το περασμένο διάστημα, έχει επίσης παραδοθεί, αρχίσει την λειτουργία της, και επεκταθεί η ΑΔΙΑΔΝΗ ως το μοναδικό διαδικτυακό σημείο επαφής του πολίτη μέσω του οποίου θα μπορεί να εξυπηρετείται 24 ώρες το 24ωρο από το σπίτι ή την εργασία του. Το Σχέδιο Δράσης που καταρτίσαμε περιλαμβάνει την ανάπτυξη ακόμη 46 νέων ουσιωδών για τους πολίτες και την οικονομία υπηρεσιών στα επόμενα δύο χρόνια.

Παράλληλα καταγράψαμε λεπτομερώς και για πρώτη φορά τις συναλλαγές του πολίτη με το κράτος. Δημιουργήσαμε ειδικό διαδικτυακό χώρο όπου η πληροφόρηση για 350 από αυτές ήδη παρέχονται ηλεκτρονικά με πλήρη και ομοιόμορφο τρόπο. Οι άλλες 250 εκκρεμούν προς επιβεβαίωση στοιχείων στα τμήματα και υπηρεσίες του δημοσίου και ευελπιστώ ότι θα ενσωματωθούν σύντομα.

Δεν μπορώ επίσης να παραγνωρίσω και τη σημαντική δουλειά που έγινε και από το ΤΔΔΠ και αφορά άνοιγμα των δημοσίων δεδομένων στους πολίτες. Ως Κύπρος πετύχαμε την 4η καλύτερη επίδοση στην ΕΕ στην αύξηση του των διαθέσιμων δημόσιων πληροφοριών. Ενώ πριν από ένα χρόνο ήταν διαθέσιμα μόνο 100 σύνολα πληροφοριών από 10 μόνο Τμήματα του Δημοσίου, σήμερα 1000 σύνολα δεδομένων από 60 Τμήματα/Υπηρεσίες του δημοσίου βρίσκονται στη διάθεση των πολιτών, των δημοσιογράφων, των ερευνητών, των επιχειρηματιών προς αξιοποίηση και διαφάνεια.

Είναι μια προσπάθεια που πρέπει να συνεχιστεί γιατί η πληροφόρηση δεν είναι κτήμα κανενός Τμήματος του δημοσίου. Ανήκει στους πολίτες, και είναι με ιδιαίτερη ευχαρίστηση που βλέπουμε ήδη μέρος αυτής της πληροφόρησης να χρησιμοποιείται από νεοφυείς επιχειρήσεις και να παράγει οικονομική δραστηριότητα.

Και επειδή κάποτε πρέπει να κυβερνούμε δια του παραδείγματος, αναφέρω ότι το Υπουργικό Συμβούλιο λειτουργεί πλέον χωρίς χαρτί, μέσω του συστήματος «η-συνεργασία». Είναι κάτι που προσπαθούμε να βοηθήσουμε και την Βουλή να υιοθετήσει.

 

Κυρίες και κύριοι,

 

Για να γίνει εφικτή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Η πρώτη, είναι όπως είπα η θεσμική ενίσχυση του πλαισίου διακυβέρνησης.

Η δεύτερη, είναι η συνεργασία όλων των τμημάτων του δημοσίου αλλά και των ιδιωτών. Γιατί τα τμήματα πρέπει να εργαστούν για να κτίσουν τους δρόμους που θα τα ενώσουν με τη Λεωφόρο που λέγεται Αριάδνη για να σταματήσουν να βρίσκονται αποκομμένα από αυτούς τους οποίους τάχθηκαν να υπηρετήσουν, τους πολίτες.

Έχω αναφερθεί και στη τρίτη προϋπόθεση τη διαλειτουργικότητα. Οφείλουμε να εφαρμόσουμε το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας και τα πρότυπα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Οφείλουμε να περάσουμε από τις αποσπασματικές δράσεις σε ένα δικτυωμένο και διαλειτουργικό σύστημα συνεργαζόμενων δημόσιων υπηρεσιών.

Και η τέταρτη προϋπόθεση αποτελεί την εφαρμογή της ηλεκτρονικής υπογραφής και της ψηφιακής αυθεντικοποίησης. Μια νομική, τεχνική και θεσμική μεταρρύθμιση που θα επιτρέψει την ασφαλή διεκπεραίωση συναλλαγών εκεί και όπου χρειάζονται υπογραφές. Είμαστε στα τελικά στάδια επεξεργασίας των σχετικών νομοθεσιών ενώ εργαζόμαστε και με ξένους εμπειρογνώμονες ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι σύντομα να προκηρύξουμε προσφορές για αγοράς των σχετικών πιστοποιητικών.

Κυρίες και Κύριοι,

H Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση δεν είναι εύκολη υπόθεση. Η επιτυχία της προϋποθέτει τη συνολική επικράτηση σε ένα πόλεμο με πολλά μέτωπα με τον αναχρονισμό. Εν έτη 2016 αποτελεί όμως ανάγκη, γιατί χωρίς αυτήν απλά δεν εκπληρώνουμε το ρόλο μας είτε ως δημόσια υπηρεσία είτε ως ιδιωτικοί φορείς που σέβονται τον πολίτη ή που ζουν και πράττουν σε ένα σύγχρονο κράτος. Ας δώσουμε λοιπό την αρμόζουσα προσοχή και προτεραιοποίηση και ας εργαστούμε προς την εφαρμογή του πλάνου που έχουμε καταρτίσει.

Σας ευχαριστώ.

Φωτογραφίες

Τελευταία Άρθρα