Loading...

Αναπτυξιακή Μεταρρύθμιση

Η Αναπτυξιακή Μεταρρύθμιση, στοχεύει στην επιτάχυνση της ανάκαμψης της οικονομίας και στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στην υποβοήθηση των επενδύσεων. Για τη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης ετοιμάστηκε και εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο (αρ. απόφ. 78.292 και ημερ. 4/2/15) Σχέδιο Δράσης με στόχο τη λήψη στοχευμένων μέτρων στο οποίο περιγράφονται οι βασικοί τομείς προτεραιότητας και οι ενέργειες που πρέπει να ληφθούν στα πλαίσια αυτά.

Μεταξύ άλλων, προωθούνται ήδη δράσεις για αύξηση της ανταγωνιστικότητας, διευκόλυνση των επενδύσεων και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, εκσυγχρονισμό του τρόπου λειτουργίας του κράτους και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μέσω της απλοποίησης των διαδικασιών και νομοθεσιών και της περαιτέρω εφαρμογής της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και στοχευμένων τομεακών δράσεων. Σε πρώτο στάδιο, έμφαση δίνεται στην προώθηση τομέων και μέτρων που μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην ανάπτυξη της οικονομίας της Κύπρου.

Παράλληλα, στα πλαίσια της αναπτυξιακής μεταρρύθμισης παρακολουθούνται και θέματα Αναπτυξιακής Στρατηγικής της ΕΕ, όπως η Στρατηγική Ευρώπη 2020 και το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη.

Οι εκθέσεις προόδου που αφορούν στο Σχέδιο Δράσης και οι οποίες αντικατοπτρίζουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις δράσεις που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως δράσεις προτεραιότητας (για τη συγκεκριμένη περίοδο) φαίνονται πιο κάτω:

Τον Νοέμβριο του 2016 το Υπουργικό Συμβούλιο ενημερώθηκε σχετικά με την πρόοδο στην υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης για το έργο που έχει επιτελεσθεί από το Φεβρουάριο του 2015. Ο εν λόγω Απολογισμός επισυνάπτεται.

Πρόσθετα, αναφέρεται ότι τον Νοέμβριο του 2016 το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το Αναθεωρημένο Σχέδιο Δράσης για την Αναπτυξιακή Μεταρρύθμιση.

Η Προεδρία – ΜΔΜ αναθεώρησε το Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη, σε συνεργασία με τα Υπουργεία/Υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη και τις Συστάσεις που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Κύπρο μετά την έξοδο της χώρας από το Πρόγραμμα Μακροοικονομικής Προσαρμογής.

Το αναθεωρημένο Σχέδιο Δράσης αποτελείται από τρία Μέρη, και για την υλοποίησή του εμπλέκονται ενεργά όλα τα Υπουργεία / Ανεξάρτητες Υπηρεσίες.

Επενδύσεις και Επιχειρηματικότητα

Επενδύσεις και Επιχειρηματικότητα

Κύριος στόχος είναι η προώθηση συγκεκριμένων δράσεων για τη διευκόλυνση της διενέργειας σημαντικών επενδύσεων για τη χώρα καθώς και για τη διευκόλυνση και ενίσχυση της επιχειρηματικής ...

περισσότερα
Εξυπηρέτηση του πολίτη & Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Εξυπηρέτηση του πολίτη & Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Η χρήση των Τεχνολογιών των Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελεί βασικό οριζόντιο παράγοντα για την προώθηση της ανάπτυξης. Οι ΤΠΕ αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών και ...

περισσότερα
Βελτίωση Ρυθμιστικού Πλαισίου

Βελτίωση Ρυθμιστικού Πλαισίου

Η Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου αποτελεί πρωτοβουλία που προωθείται από την κυπριακή κυβέρνηση, ενώ έχει τεθεί και σαν προτεραιότητα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Better Regulation), και αποσκοπεί ...

περισσότερα
Αναπτυξιακός Σχεδιασμός

Αναπτυξιακός Σχεδιασμός

Το Σχέδιο Δράσης για την υιοθέτηση του Νέου Μοντέλου Ανάπτυξης της Κυπριακής Οικονομίας το οποίο έχει ετοιμαστεί από την Προεδρία περιλαμβάνει στοχευμένα μέτρα σε τομείς προτεραιότητας καθώς ...

περισσότερα
Αναπτυξιακή Στρατηγική ΕΕ

Αναπτυξιακή Στρατηγική ΕΕ

Η Στρατηγική "Ευρώπη 2020" είναι η δεκαετής (2010 - 2020) αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ με στόχο την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

περισσότερα